You are here

Europe Business Database

PRVÁ TRENÈIANSKA ÚÈTOVNÁ SPOLOÈNOS, s.r.o.

Company Information


  • Company Name: PRVÁ TRENÈIANSKA ÚÈTOVNÁ SPOLOÈNOS, s.r.o.
  • Country: Slovakia
  • Address: Jesenského 54
  • International Area Code: 421
  • Phone: 032 6586983 (+421-032 6586983)
  • Fax: 032 6586983 (+421-032 6586983)
  • Website:
  • Year of Establish: 1996

Buy Now:
More Links